راهنما و فیلم های آموزشی سامانه آموزشیار

*قابل توجه دانشجویان ورودی جدید سال 99 *

دانشجویانی که شماره دانشجویی14 رقمی دارند، جهت ورود به سامانه آموزشیار نیاز به اضافه کردن عدد 157 به اول شماره دانشجویی خود ندارند و میتوانند از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و رمز ورود استفاده کنند

(فقط شماره دانشجویی بدون اضافه کردن عدد یا علامت به اول یا آخر شماره دانشجویی)