آدرس و شماره تماس دانشکده ها

نام مرکز

آدرس

تلفن

مشاهده بر روی نقشه

الهیات و معارف اسلامی

تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد پشت ساختمان اسکان کوچه قبادیان پلاک ۶ کد پستی ۱۹۶۹۶۳۳۶۵۱

۸۸۷۷۷۳۱۲-۴

۸۸۶۵۵۸۴۵

مشاهده بر روی نقشه

شیمی

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

علوم انسانی

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

علوم پایه

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی

۲۲۹۴۹۷۹۳

۲۲۹۴۶۰۱۸

مشاهده بر روی نقشه

علوم و فنون دریایی

تهران، خیابان ولی عصر (عج) بالاتر از پارک وی، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه) نبش چهارراه آصف پلاک ۱۴ کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳

۲۲۴۳۲۶۴۳

مشاهده بر روی نقشه

برق و کامپیوتر

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

 

فنی و مهندسی 

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

مدیریت و علوم اجتماعی

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

زبان های خارجه

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

علوم زیستی

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم. پلاک ۲۵ کد پستی ۱۶۶۷۹۳۴۷۸۳

۲۲۹۴۹۷۹۳

۲۲۹۶۸۲۶۶

مشاهده بر روی نقشه

ساختمان ستادی

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مشاهده بر روی نقشه

 

مجتمع آزمایشگاهی محمودیه

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان سالار، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال پلاک ۴ کد پستی ۱۹۸۶۷۱۵۴۱۳

۲۲۶۶۶۲۳۵

مشاهده بر روی نقشه