آدرس و شماره تماس دانشکده ها

مشاهده بر روی نقشه

تلفن

آدرس

نام مرکز

مشاهده بر روی نقشه

 

 

 

 

 

 

77009800

الی

77009847

 

 

 

 

 

تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شمال

الهیات و معارف اسلامی

شیمی

علوم انسانی

علوم پایه

علوم و فنون دریایی

برق و کامپیوتر

فنی و مهندسی

مدیریت و علوم  اجتماعی

زبان های خارجه

ساختمان ستادی

 

مشاهده بر روی نقشه

۲۲۹۴۹۷۹۴

۲۲۹۴۴۳۲۴

۲۲۹۵۴۳۱۳

۲۲۹۵۰۹۵۵

۲۲۹۵۵۹۰۰

۲۲۹۶۸۲۶۶

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم. پلاک ۲۵ کد پستی

۱۶۶۷۹۱۴۱۶۱

علوم زیستی