دانشکده مدیریت و علوم انسانی

نام کارگاه

متراژ

لوازم و تجهیزات

لابراتوار زبان (علوم انسانی)

۵۸

میز سانترال – ۴۱ عدد کابین همراه با ضبط صوت و پخش – ۴۲ عدد هدفون –

ویدئو – آمپلی فایر

کارگاه ماشین نویسی و تایپ

۶۵

۱۳ دستگاه کامپیوتر – ۲ عدد ویدئو پروژکتور – ۱ دستگاه تلویزیون – ۱ دستگاه

اوور هد – ۱ دستگاه اپک