دانشکده علوم پایه

علوم پایه

نام آزمایشگاه

 

متراژ

تجهیزات

کارگاه تهیه مقاطع نازک

میکروسکوپ

۲۰

دستگاه برش سنگ – گریندر و ساب دستی – پولیش و گریندر- میکروسکوپ

پلاریزان – هیتر برقی

کارگاه GIS

10

دستگاه برش سنگ – گریندر و ساب دستی – پولیش و گریندر- میکروسکوپ

پلاریزان – هیتر برقی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی

۲۳ .۵۴

دستگاه اسلاید – تلویزیون – ویدئو – دوربین فیلمبرداری –
دوربین دیجیتال CCD - میکروسکوپ پلاریزان دو منظوره –
استریومیکروسکوپ

فتوژئولو‌ژی

۵۸.۴

۱۲ عدد میکروسکوپ – ۱۰ عدد میکروسکوپ پلاریزان –
۲ عدد استریومیکروسکوپ

رسوب شناسی

۴۰.۷

۳۱ عدد GPS – ۳ عدد ارتفاع سنج – ۴ عدد قطب نما – ۲ عدد شیکر –
۳ عدد ترازوی دیجیتال – ۳۷ عدد کمپاکس –
۶ عدد دوربین نقشه برداری تراز یاب – ۶ عدد تئودولیت

آزمایشگاه زمین شناسی ۱

۷۴

۱۷ عدد استریوسکوپ آیینه ای – کلسیم متر – رطوبت سنج – تلویزیون –
ویدئو –۲ عدد دستگاه اسلاید – میکروسکوپ پلاریزان

 

آزمایشگاه زمین شناسی ۲

۴۴

۱۰ عدد میکروسکوپ پلاریزان

 

آزمایشگاه XRD

45

دستگاه XRD و تجهیزات جانبی