دانشکده برق و کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

نام آزمایشگاه

متراژ

تجهیزات

سیالات. کنترل فرآیند –

انتقال حرارت

 

۵۵

اندازه گیری ضریب انتقال حرارت شعاعی – ضریب انتقال حرارت در سیالات -

پمپ کالریمتر – پمپ حرارتی – مبدل حرارتی پوسته و لوله – برد الکترونیکی

دستگاه تعیین عدد رینولدز – جت ایمپکت – دستگاه تعیین شدت جریان -

کنترل سطح – کنترل فشار – ثبات – کمپرسور -

(کنترل سطح و جریان – فشار - pH )

عملیات واحد

۵۷

خشک کن – برج آکنده- برج سینی دار – استخراج مایع مایع –

استخراج مایع از جامد – آسیاب

 

مدار منطقی و ریز پردازنده

معماری

 

۵۱.۴

۱۹ عدد مولتی متر دستی – عدد ۱۷ مولتی متر دیجیتال – آی سی تستر –

۸ عدد اسیلوسکوپ دو کاناله – ۱۰ عدد فانکشن ژنراتور – ۲۰ عدد منبع تغذیه –

۷ عدد برد دیجیتال – ۸ عدد هویه