نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)(تنظیم نشده)
فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشی
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی(تنظیم نشده)
مدارک مورد نیاز وام بلندمدت وزارت علوم
سند تعهد وزارت علوم
برگ درخواست وام شهریه
فرم مشخصات دانشجویان
فرم مشخصات و درخواست وام
فرم تقسیط وام
شرایط دریافت وام دانشگاه آزاد
سند تعهد دانشگاه آزاد
اطلاعیه استفاده از وام ازدواج.
معرفی دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی