نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
معرفی دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری
بخشنامه برگزاری ترم تابستان
برگزاری اجلاس برترین های صنعت it
بخشنامه حجاب و عفاف
دکتری پژوهش محور
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازات
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(5)
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(4)
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمی
بخشنامه مشمولین واحد
بخشنامه نظام وظیفه ناجا
بخشنامه پوششی دانشجویان
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاری
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دوم
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اول
بخشنامه صدور کارت های دانشجویی
بخشنامه تربیت بدنی