آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 181 تا 200 مورد از کل 278 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیقدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم درخواست استفاده از فرصت های مطالعاتیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم صفر پروپزال طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
لیست مجلات علمی موردتایید وزارت علومدفتر طرح و برنامه و بودجه
لیست مجلات علمی دانشگاه آزاداسلامیدفتر طرح و برنامه و بودجه
نشریات معتبر در ISCدفتر طرح و برنامه و بودجه
لیست IF2012دفتر طرح و برنامه و بودجه
راهنمای گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه و بودجه
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریمقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجوییبخشنامه های دانشجویی
بخشنامه نقل و انتقال از بدو پذیرشبخشنامه های دانشجویی
میهمان دائم دختران به محل سکونتبخشنامه های دانشجویی
فرم های اتنخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)بخشنامه های دانشجویی
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان