آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 61 تا 80 مورد از کل 278 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریاعضای هیئت علمی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیاعضای هیئت علمی
فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیبورسیه
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریبورسیه
فرم چک لیست مدرسین مدعوآموزشی - اساتید
راهنما و فرمهای متقاضیان تدریس (الف-ب-ج)آموزشی - اساتید
فرم تسهیلات بانک ملیتسهیلات
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
نمودار گردش فرآیند انجام صدور مدارک فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان