نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالی
روال فارغ التحصیلی
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشد
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتری
روال ثبت نام معرفی به استاد
روال انصراف از تحصیل
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتری
روال اخذ مرخصی تحصیلی
فرم های درخواست ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی (مقطع کارشناسی ناپیوسته)
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسهیلات بانک ملی
فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمی