نمایش 161 تا 180 مورد از کل 267 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
فرم های درخواست ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی (مقطع کارشناسی ناپیوسته)دانشجویان کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
فرم تسهیلات بانک ملیتسهیلات
فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان تحصیلات تکمیلی
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمیاعضای هیات علمی