نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)(تنظیم نشده)
فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشی
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اول
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دوم
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهی
آئین نامه کمیته انضیاطی
آیین نامه آموزشی مقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازات
آیین نامه ارزیابی مقالات پایان نامه ها(تنظیم نشده)
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)