نمایش 1 تا 20 مورد از کل 267 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شرایط دریافت وام دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
فرم تقسیط واموام دانشگاه آزاد
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)دانشجویی - دانشجویان(تنظیم نشده)
فرم صدور مجوز شرکت در امتحان جامعآموزشی - دانشجویان
فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
آیین نامه استاد مشاورآیین نامه های پژوهشی
بخشنامه مشمولین واحدآموزشی - دانشجویان
بخشنامه نظام وظیفه ناجاآموزشی - دانشجویان
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه(تنظیم نشده)
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویی - دانشجویان
فرم اداره مشمولینآموزشی - دانشجویان
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشیدانشجویی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
نمودار گردش فرآیند انجام صدور مدارک فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی