مطالب مرتبط با کلید واژه " #دکتری "


فارغ التحصیلی اولین دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) رشته آمایش محیط زیست واحد تهران شمال
با دفاع از دو پایان نامه دکتری در دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال صورت گرفت:

فارغ التحصیلی اولین دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) رشته آمایش محیط زیست واحد تهران شمال

سحر درویشی و مهدی سالمی دانشجویان مقطع دکتری محیط زیست گرایش آمایش محیط زیست از رساله های دکتری خود دفاع کردند.

ادامه مطلب

زمانبندی ثبت نام- دکتری

  حذف و اضافه دانشکده فنی و مهندسی دانشکده زبانهای خارجی دانشکده علوم انسانی دانشکده شیمی دانشکده علوم پایه دانشکده مدیریت دانشکده الهیات دانشکده برق و کامپیوتر حذف و اضافه دانشکده علوم و فنون دریایی