پرسش‌های متداول - پرسش های متداول در خصوص استفاده از تسهیلات


1َ- دانشجویان از چه تسهیلاتی برای ترم دوم 400_99می‌توانند استفاده کنند؟ 

پاسخ: دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 می توانند از تسهیلات کوتاه مدت شهریه (بدون کارمزد، 4 قسط) استفاده نمایند. 

2- میزان تسهیلات صندوق رفاه؟ (آیا به میزان 50 درصد کل شهریه است یا حداقل و حداکثر مبلغ دارد؟ )

پاسخ: تسهیلات کوتاه مدت شهریه دارای حداقل و حداکثر بشرح جدول پیوست می باشد

3- نیاز به اخذ چه تضامینی میباشد؟

پاسخ: تسهیلات کوتاه مدت شهریه هیچگونه ضمانت و وثیقه ای ندارد.

4-نحوه ثبت تسهیلات در سامانه چگونه می باشد؟

پاسخ: مراجعه به قسمت صندوق رفاه دانشجویی – درخواست تسهیلات – کلید جدید – انتخاب تسهیلات مورد نظر – ثبت و ادامه

5-نحوه ی باز پرداخت اقساط به چه نحوی میباشد؟

پاسخ: باز پرداخت بصورت حداکثر اقساط 4 ماهه و زمان پرداخت قسط در دفترچه قسط دانشجو قابل مشاهده است.

6- پرداخت تسهیلات از منوی مالی انجام می‌شود یا صندوق رفاه؟

پاسخ: پرداخت قسط تمامی تسهیلات تامین شهریه که از آموزشیار پرداخت شده است، قسمت صندوق رفاه دانشجویی می باشد.