دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فولادلو1462مسئول امور اداری رییس امور کمسیون و معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری1708کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
آقای صید مرادی2200اتاق اساتیددانشکده مدیریت
آقای دکتر نقدی بهار2301مدیر گروه حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر کاوسی2307مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ، آموزش ، آموزش عالی ، کار آفرینی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کلیه مقاطعدانشکده مدیریت
آقای دکتر رضایی2803معاون پژوهشی - مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت
خانم دکتر شعار2306مدیر گروه مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم دکتر کاووسی2307مدیر گروه مدیریت آموزشی – مدیریت آموزشی عالیدانشکده مدیریت
سرکار خانم دکتر وهاب زاده2308مدیر گروه مدیریت بازرگانی در مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم دکتر وهاب زاده2309مدیر گروه مدیریت بازرگانی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 587 مورد.