دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای اشرفی مهابادی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای صمد پور1320رئیس اداره صنودوق رفاه دانشجویانمدیریت امور اداری و منابع انسانی
خانم ملکی1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
آقای رجبی2705رئیس اداره فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم انصاری1580رئیس اداره مطالعات فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای شفیع نژاد1380رئیس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 590 مورد.