دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر رشتچی7300مدیر گروه تمامی رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای مشاغی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر جعفری مرندی9304سرپرست گروه زیست شناسی سلولی، ملکولی ،دبیری زیست شناسی ،ژنتیک ،آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومیدانشکده زیست شناسی
خانم موسوی6805حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
خانم معتمدهاشمی6614کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای عبادی6618کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای سروری6611مسئول دفتراداره امور آزمایشگاهیدانشکده شیمی
خانم قربانی6500مدیر آموزشدانشکده شیمی
خانم قربانی6510مدیر آموزشدانشکده شیمی
-6530مسئول امتحاناتدانشکده شیمی
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 591 مورد.