دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
آقای دکتر شاهسوندی3310سرپرست گروه حقوق خصوصی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای دکتر شیخ الاسلامی کندلوسی2310مدیر گروه مدیریت دولتی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشددانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر شیخ السلام2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای دکتر صابر راد3300مدیرگروه حقوق مقطع کارشناسیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع دکتریدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر عامری شهرابی2312مدیر گروه مدیریت بیمه، کسب و کار های کوچک وامور بانکیدانشکده مدیریت
آقای دکتر عبداللهی کیوانی2304مدیر گروه مدیریت مالی حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 589 مورد.