دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای دکتر شیخ الاسلامی کندلوسی2310مدیر گروه مدیریت دولتی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشددانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع دکتریدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر عامری شهرابی2312مدیر گروه مدیریت بیمه، کسب و کار های کوچک وامور بانکیدانشکده مدیریت
آقای دکتر عبداللهی کیوانی2304مدیر گروه مدیریت مالی حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر غریب خواجه6305مدیر گروه ریاضی و آمار کلیه مقاطعدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر فرجاد1460معاونت اداری و مالی و برنامه ریزیمعاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
آقای دکتر قاسمی گورجی4802معاون آموزشی ،پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 591 مورد.