دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی
تاسیسات مستقر در دانشکده فنی و مهندسی1458تاسیساتدانشکده فنی و مهندسی
خانم معین1459پیمانکار
آقای دکتر فرجاد1460معاونت اداری و مالی و برنامه ریزیمعاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
آقای کاکوان1461مسئول دفترمعاونت اداری و مالی
آقای فولادلو1462مسئول امور اداری رییس امور کمسیون و معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای فلاحی1463کارشناس اداری و مالی ( کارشناس دوره های کوتاه مدت )معاونت اداری و مالی
آقای مهندس اسماعیلی1480معاون عمران مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
آقای مسروری1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
نمایش 131 تا 140 مورد از کل 590 مورد.