دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای لطیفی1371کارشناس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
آقای نجفی1843رئیس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
آقای مسافر1707متصدی امور چاپمعاونت اداری و مالی
خانم قرائی پور1363کارشناس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای امجد احمدی-راننده در اداره راه و ترابریمعاونت اداری و مالی
آقای فلاحی1463کارشناس اداری و مالی ( کارشناس دوره های کوتاه مدت )معاونت اداری و مالی
آقای یزدان پناه1362کارشناس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای علی نعمتی1851کارشناس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
خانم بخشائی1290رئیس اداره کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نمایش 141 تا 150 مورد از کل 587 مورد.