دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم اشراقی1511کارشناس امور دانش آموختگان امور نقل و انتقالاتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای خلیلی پاشا1201مسئول امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای اشرفی مهابادی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای دکتر یونسی1200سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی
آقای هدایتی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
نمایش 151 تا 160 مورد از کل 587 مورد.