دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
فکس دبیرخانه مرکزی1705فکس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
فکس دانشکده علوم انسانی3803فکس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
فکس حوزه دانشجوئی1505فکس حوزه دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس تدارکات1864فکس تدارکاتاداری و مالی
فکس2104فکسدانشکده مدیریت
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
صادقی ویشکایی1293کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
شیرین انصاری نکو4540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده فنی و مهندسی
شرکت لیدوما طلایی روز1643شرکت لیدوما طلایی روزساختمان آزمایشگاه مرکزی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 587 مورد.