دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قربانی-مدیر امور آموزشیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای رضوی حائری-کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای امجد احمدی-راننده در اداره راه و ترابریمعاونت اداری و مالی
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
آقای شهرکی-کارشناس نظام وظیفهمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم محتشم نیا-کارشناس کتابداریدانشکده علوم زیستی
خانم غیابی ثمرین-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم سلیمانی-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم گوزلی خانم سویزی1000 الی 1009سانترال دانشگاهدانشکده علوم انسانی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 586 مورد.