دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
سرکار خانم دکتر کشاورزفرد4301مدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانم دکتر وهاب زاده2308مدیر گروه مدیریت بازرگانی در مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
سانترال مرکزی1000-1009
دکتررحمانزاده3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر مرادخانی3302مدیر گروه فلسفه و پژوهش هنردانشکده علوم انسانی
دکتر محمودی فر1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش و فناوری
دکتر غلامی2311مدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 587 مورد.