دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیحوزه ریاست
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیحوزه ریاست
حاج آقا سراج1130نماینده نهاد رهبریحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
آقای ملا1151متصدی امور دفتری و بایگانیحوزه ریاست
مسئول دفتر نهاد رهبری1132مسئول دفتر نهاد رهبریحوزه ریاست
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 591 مورد.