دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکتر الهی منش3312مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
خانم یداللهی6635کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم یارمحمدی1812کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم گوزلی خانم سویزی1000 الی 1009سانترال دانشگاهدانشکده علوم انسانی
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 590 مورد.