دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاه قلعه1181مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده شیمیحوزه ریاست
خانم دکتر ببری گنبد1184رئیس شورای دانش علوم انسانی برنامه علمی پدافند غیر عاملحوزه ریاست
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
خانم ویسی8550کارشناس مسئول امور آموزشی و برنامه ریزیدانشکده الهیات
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 591 مورد.