دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای رضوی حائری4200کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات
خانم دژیار8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
نمایش 451 تا 460 مورد از کل 586 مورد.