دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
سانترال مرکزی1000-1009
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
تاسیسات مستقر در دانشکده مدیریت1453تاسیساتدانشکده مدیریت
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی
تاسیسات مستقر در دانشکده فنی و مهندسی1458تاسیساتدانشکده فنی و مهندسی
خانم معین1459پیمانکار
نمایش 461 تا 470 مورد از کل 586 مورد.