دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای سید محمد حسینی1601مسئول دفترمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره امور اقتصادی دانش بنیانمعاونت پژوهش
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
-1671مسئول نرم ­افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای دره زمی1660مسئول سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم پازوکی1680مسئول شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 587 مورد.