دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کیائی6651کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کشوادی5550مدیر آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
خانم کرمی3512کارشناس امور آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم کربلائی2602کارشناس کتابخانهدانشکده مدیریت
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم کالجی1519کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم کارگری8500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم پورمند6645کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 590 مورد.