دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی و علوم پایه
آذرکیانی1210کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری درمقاطع کارشناسیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقاجان زاده5602کارشناس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای اختری راد1530مسئول امور مشمولینمعاونت دانشجویی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 590 مورد.