دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم راستان9500مدیر امور آموزشی ، پژوهشی و فناوری دانشکده علوم و فنون دریایی و دانشکده فنی و مهندسیدانشکده علوم زیستی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم احدی9530امتحاناتدانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم صادقی9521مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر استعلاجی1106ریاستدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای بهاری1107مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
نمایش 491 تا 500 مورد از کل 586 مورد.