دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر بختیاری1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش و فناوری
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای صمد پور1320رئیس اداره صنودوق رفاه دانشجویانمدیریت امور اداری و منابع انسانی
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم هنرور3511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر قاسمی گورجی4802معاون آموزشی ،پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
آقای طیبی1591کارشناس مسئول اداره قران و عترتمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای آقاجان زاده5602کارشناس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 501 تا 510 مورد از کل 586 مورد.