دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شجاعی7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7802معاون آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر رشتچی7300مدیر گروه تمامی رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای مشاغی7200کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم فاضل مجلسی5514کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامیوتر
نمایش 501 تا 510 مورد از کل 587 مورد.