دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شرف بیانی5700مسئول امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر(فنی و مهندسی)
آقای دکتر مبشری5802معاونت پژوهشی ، سرپرست اداره کل خدمات پژوهش و تولید علمدانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت پژوهشی
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
خانم فدوی5606کارشناس کتابخانهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشی مسئول دفتر رئیس دانشکدهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم کشوادی5500مدیر آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 511 تا 520 مورد از کل 587 مورد.