دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم عسگری5701فارغ التحصیلاندانشکده برق و کامپیوتر
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
خانم فلاح5400حسابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
-5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر میرزایی5800ریاستدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق، رباتیک ف مکاترونیک و مهندسی پزشکی کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر رحمان علی محمد زاده5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر مبشری5305مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 521 تا 530 مورد از کل 587 مورد.