دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر جعفری مرندی9304سرپرست گروه زیست شناسی سلولی، ملکولی ،دبیری زیست شناسی ،ژنتیک ،آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومیدانشکده زیست شناسی
آقای ملا1151متصدی امور دفتری و بایگانیحوزه ریاست
آقای شهرکی-کارشناس نظام وظیفهمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم محتشم نیا-کارشناس کتابداریدانشکده علوم زیستی
خانم زمان5702کارشناس امور فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم غیابی ثمرین-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم سلیمانی-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
آقای سنگکی5605کارشناس کارگاه سوله تراشکاریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم گوزلی خانم سویزی1000 الی 1009سانترال دانشگاهدانشکده علوم انسانی
نمایش 531 تا 540 مورد از کل 586 مورد.