دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر لالی5309مدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
خانم لهردی-کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آقاجان زاده5602کارشناس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای سنگکی5605کارشناس کارگاه سوله تراشکاریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
خانم ویسی8550کارشناس مسئول امور آموزشی و برنامه ریزیدانشکده الهیات
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
نمایش 531 تا 540 مورد از کل 587 مورد.