دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رجبی2705رئیس اداره فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
خانم دکتر جعفری مرندی-سرپرست گروه زیست شناسی سلولی، ملکولی ،دبیری زیست شناسی ،ژنتیک ،آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومیدانشکده زیست شناسی
آقای ملا1151کارشناس گزینشحوزه ریاست
آقای شهرکی-کارشناس نظام وظیفهمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم محتشم نیا-کارشناس کتابداریدانشکده علوم زیستی
خانم زمان-کارشناس امور فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم غیابی ثمرین-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم سلیمانی-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
نمایش 541 تا 549 مورد از کل 549 مورد.