دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات
خانم دژیار8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 587 مورد.