دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
شرکت لیدوما طلایی روز1643شرکت لیدوما طلایی روزساختمان آزمایشگاه مرکزی
شیرین انصاری نکو4540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده فنی و مهندسی
صادقی ویشکایی1293کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
فکس2104فکسدانشکده مدیریت
فکس حوزه دانشجوئی1505فکس حوزه دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده علوم انسانی3803فکس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
فکس دبیرخانه مرکزی1705فکس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 571 تا 580 مورد از کل 590 مورد.