دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای چوبداری6619کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
شرکت لیدوما طلایی روز1643شرکت لیدوما طلایی روزساختمان آزمایشگاه مرکزی
خانم تهمتن کاوکانی1621مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم نیکو3601کارشناس امور پژوهشیدانشکده علوم انسانی
آقای گردابی1661سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای دکتر معظمی1575رئیس بسیج اساتیدریاست
فکس تدارکات1864فکس تدارکاتاداری و مالی
نمایش 581 تا 587 مورد از کل 587 مورد.