دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر مشیراستخاره3800ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر رازقی3802معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانهدانشکده علوم انسانی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 3دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 5 غربیدانشکده علوم انسانی
آقای طالب زاده4517کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
دکتر الهی منش3312مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر پروین3301مدیرگروه ادبیات فارسی و مسئول مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشکده علوم انسانی
دکتر مرادخانی3302مدیر گروه فلسفه و پژوهش هنردانشکده علوم انسانی
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 587 مورد.