دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای اسدالهی2532کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
آقای اسدی1452ناظر تاسیساتمعاونت عمران
آقای اسماعیل زاده4705خدمات امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
آقای اشرفی مهابادی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
آقای امجد احمدی-راننده در اداره راه و ترابریمعاونت اداری و مالی
آقای امیر حقیقی1864کارشناس تدارکاتمعاونت اداری و مالی
آقای امیری خطیب4532کارشناس امتحاناتدانشکده فنی و مهندسی
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای اوجاقلو2100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده مدیریت
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 586 مورد.