دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتید متصدی امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم فدوی5606کارشناس کتابخانهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشی مسئول دفتر رئیس دانشکدهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
-5550مدیر آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم عسگری5701فارغ التحصیلاندانشکده برق و کامپیوتر
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 591 مورد.