دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر ادریسی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
دکتررحمانزاده3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکترشاهسوند3310مدیرگروه حقوق مقطع کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 590 مورد.