دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
پیام گیر روابط عمومی1192پیام گیر روابط عمومیریاست
فکس روابط عمومی1193فکس روابط عمومیریاست
آقای دکتر یونسی1200سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی
آقای خلیلی پاشا1201مسئول امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای هدایتی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
فکس معاونت آموزش1204فکس معاونت آموزشمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای بدرنژاد1206کارشناس اداره پشتیبانیمعاونت آموزشی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 591 مورد.