دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم فربود3550کارشناس آموزش-مسئول برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
خانم تاجیک3522کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم زندی فر2517کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)دانشکده مدیریت
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم احمدیان3531کارشناس امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم شعبان زاده3801مسئول دفتر ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 587 مورد.