دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم فربود3550کارشناس آموزش-مسئول برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
-3522کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم زندی فر2517کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)دانشکده مدیریت
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم احمدیان3531کارشناس امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم شعبان زاده3801مسئول دفتر ریاستدانشکده علوم انسانی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 590 مورد.