دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای بهرام زاده3513کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
آقای بیگوند4510کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتید متصدی امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 591 مورد.