دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر لالی5309مدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آقاجان زاده5602کارشناس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم زمان5702کارشناس امور فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای سنگکی5605کارشناس کارگاه سوله تراشکاریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانی1602معاونت پژوهشی ، سرپرست اداره کل خدمات پژوهش و تولید علمدانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت پژوهشی
خانم شرف بیانی5700مسئول امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر(فنی و مهندسی)
خانم فاضل مجلسی5514کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامیوتر
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر دریغ7800سرپرست دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 591 مورد.